Om nätverket

Frisk Luft – Nu! är ett allmännyttig ideellt förening öppen för alla som delar vår målsättning och följer våra stadgar. Vi bedriver ingen ekonomisk verksamhet.