Broschyrer

Astma- och Allergiförbundet. Informationsblad om vedeldning.

Vedeldning ökar risken för akuta besvär hos astmatiker
Utomhusluften innehåller föroreningar som kan påverka
människans hälsa negativt. Ladda ned för att läsa mer.