Frisk Luft - NU!

Astma- och Allergiförbundet. Informationsblad om vedeldning

Pressrelease Förbjud vedeldning på känsliga platser https://astmaoallergiforbundet.se/nyheter/vedeldning-kan-ge-halsoproblem/

Danmark

Informationsfoldrar från Brænderøgsgruppen:
1. Den hyggliga öppna spisen och den skadliga röken
2. Från kolrök till trärök?
3. Framtidens bostadsuppvärming?
4. Har du problem med hosta hemma?

Hotspots från CNAS (Center for Natur, Arbejde og Samfund):
1. Braskaminer förorenar mer än vägrafiken
2. Dioxin från braskaminer
3. Tjärstoff från braskaminer
4. För låga skorstenar ger grannproblem
5. CO2-utsläpp från olika bränslen
6. Vilka skorstenar förorenar mest?
7. Ett akut miljöproblem: Varför är lekplatsens jord förorenat?
8. Risk för lungcancer från bostadsuppvärmning med trä
9. Vilka möjligheter har kommunala myndigheter för att reglera luftföroreningen fra braendeovne

Övriga: https://www.braenderoeg.dk/docs.php


USA

Burning Issues Cancer Recovery and Wood Smoke https://www.friskluftnu.se/us/cancerbrochure.pdf

Burning Issues Wood Smoke https://www.friskluftnu.se/us/woodsmbroharris.pdf