Brev/mail

Ur mail till oss (Anonymiserade betr namn och ort).

Hej!

Tack för det stöd vi har fått från er i samband med.....

.....vårt område är ett kalluftsområde där ventilationen är dålig. ..... Området utsätts för inversion. ..... jag har ett läkarintyg....jag tål inte den minsta lilla substans vedrök. ......men då var det inversion så röken trycktes in i vårt hus och jag blev jättedålig.

Enligt svensk rätt har vi rätt till en vedröksfri boendemiljö med hänvisning till att jag blir sjuk av vedrök. Jag är fullt frisk när jag inte utsätts för de ämnen jag inte tål och min livskvalitet försämras kraftigt då jag blir sjuk. Kommunen har inte skött ärendena på rätt sätt så .....

Tyvärr eldar våra grannar för att de vill vara rädda om sina skorstenar så vi har vedrök även om det är varmt. Det är hemskt.

Det är skönt att veta att man inte är ensam.

........................

....skriver ur ett sinnestillstånd som skulle kunna kallas tyst välsignelse, jämfört med tidigare elände, som påpekat har senaste tidens väder gjort granneldningen mycket mindre och inte så besvärlig..men antagligen kommer väl trista allvaret att börja när väl kylan knäpper till så småningom...däremot finns det ju grannar som har mycket skilda åsikter!!......Jag hade ju skrivit brev,..... helvetet brakade loss, folk kom in på min tomt och betedde sig otrevligt, tyckte att jag inte skulle bråka, och att jag egentligen borde flytta in i en lägenhet i utkanten av staden med min "känsliga näsa" ...jag fick också litet "uppläxningar" ang min trädgård ...

.........................

Ingen nånstans ville engagera sig, förutom Ni och som ni skriver: det känns inte lika hopplöst hela tiden längre när man inte är fullständigt, monumentalt ensam. Tack för Er existens..... jag kan inte engagera mig i globala eländesfrågor, så länge som jag och andra olyckliga plågas, attackeras i våra egna hem, som man kanske ville uppleva återhämtning, lugn och trygghet i. Alla tänker på sina egna pengar vet man ju det räknas, räknas och det sparas och sparas, och det är en skandal att man skall göra människor runt omkring allvarligt sjuka, och på det sättet kunna "unna sig" en resa till utlandet, eller köpa finare bil, detta är både en nutidsfråga och en framtids-dito, kan inte förstå att den antagligen (?)verkar tigas bort i riksdag...... Vedeldaren m hundratusen kr investering, funderar på att "polisanmäla" människor som får svårt att andas...lata kommuntjänstemän som inte engagerar sig utanför 9-5timmar. Vidrig så kallad samhällsattityd. Man skjuter ihjäl varandra i USA i bråk om TV-fjärrkontroller, eller vem som ska bära ut sopor. Här tillåts människor röka ut varann som jägare och jaktbyte. Läser en bok av David Eberhard psykiater vid Danderyds sjukhus "Ingen tar skit i de lättkränktas land". Det ska vara gott att leva sjunger Galenskaparna, förutsättningar för liv är nästan först och främst att kunna ANDAS, syre. All min sympati och heder till Er som står för/stöttar denna åsikt, och vägrar låta medborgare pådyvlas ILLUSIONER.

..............................

...i kväll fylldes vårt hem återigen med rök från X. Ganska stark syd-sydvästlig vind...Till skillnad från många gånger tidigare så luktade röken fräsch som torr ved brukar lukta. Pyreldning förekommer dagligen och jag kan se mer eller mindre svagt värmedaller en stor del av dagen från nr Y. Detta har gjort att vi ogärna sitter ute på balkongen eftersom luktfåran då drabbar oss direkt i synnerhet vid syd-sydvästlig vind. På kvällarna är det omöjligt med utevistelse. Dom drabbas inte själva av sin egen rök. ......Bastun värmer vi elektriskt. Vi får ökade elkostnader plus en del andra kost-nader inte minst p.g.a. att vi skaffat ett par luftrenare med filter som är igång året runt och som måste bytas ett par gånger om året men effektiviteten är ändå begränsad. Nu måste kommunen agera kraftfullt. Ingen eldare frågar självmant om vi störs. Inspektioner måste göras nu. Detta har varit ett problem i flera decennier. En viss överdödlighet i alltför tidig ålder kan jag konstatera ( 55-65 år) under det årtionde vi bott här (2000-talet). Oron för hälsoeffekter är stor och som jag nu själv kan erfara. Antalet vedeldare och braskaminer ökar och vedförråden fylls på inför vintern (och sommaren?!). Vi är bara en handfull som inte eldar.

Jag kommer att skicka fortlöpande information till kommunen om eldandet här i området framöver.

Bilderna talar för sig själva och detta är inte en engångsföreteelse. Att röken syns så tydligt beror ju på det avslöjande solljuset. På vintern sker detta dagligen men röken syns inte lika väl och kommer från alla håll, stannar ofta kvar under molntäcket och ger en mycket giftig luft.

...............................

BREV / INSÄNDARE: Satsningen på biobränslen är ett hot mot folkhälsan!
Svenska utsläpp av växthusgas ökar enligt de senaste siffrorna från FN:s klimatråd. Och det beror främst på att vi avverkar mer skog!
Den renaste miljön får vi om politikerna satsar på den nya kärnkraftstekniken, thorium i saltsmältreaktor, men istället satsar våra kära politiker stora summor på biobränslen. Trots att miljöbelastningen från biobränslen ger 80 gånger större miljöbelastning vad gäller utsläpp till luft, vatten och mark än vad kärnkraften gör. Trots att kärnkraft är mest effektivt och ger minst utsläpp till växthuseffekten av alla energislag. Trots alla varningar och rapporter för den dödliga och skadliga effekten på folkhälsan vid en övergång till biobränslen pga bl a de gigantiska ökade utsläppen av dödliga och skadliga luftföroreningar och partiklar till vår närmiljö pga den skenande ökningen av ved- och pelletseldning, sponsrad och uppmuntrad av politikerna via rot-avdraget.
RÖKEN DÖDAR och har förvandlat vårt liv till en stinkande mardröm. Men alla dess skadliga och dödliga effekter tystas effektivt ner.
Att skydda människors hälsa är ett av de övergripande målen för miljöpolitiken och ingår även som en integrerad del i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling. Förr förfasade vi oss över den smutsiga stinkande skadliga luftförorenade luften som de stackars barnen i östeuropa var tvungna att växa upp i, och fördömde kommunismens indoktrinering av folket. Idag är detta verkligheten hos oss själva istället. År 2009. Skrämmande, och helt ofattbart!
Satsningen på biobränslen är ett hot mot folkhälsan! Låt oss gå framåt i utvecklingen istället för bakåt!Mvh K.

.........................

Otroligt omoraliskt att satsa på bioenergin!
Den vedeldande villaägaren (och EON, som bygger pelletskraftverk mitt inne i villakvarteren) sparar rejält med pengar medan grannarna får betala priset med sina liv, sin hälsa, miljö och livskvalitet. Jodå, rökgaser dödar! Ännu mer när det pyreldas så att röken knappast syns men stanken hos grannen är lika hemsk. Men alla bioenergins skadliga och dödliga effekter tystas effektivt ner. Tjära, partiklar, VOC, PAH, dioxiner, skapar marknära ozon och ger cancer, stroke, hjärtinfarkt, förmaksflimmer, leukemi, genskador, astma, bronkit, försämrat immunförsvar... Politikerna struntar i detta för Sverige ska tjäna pengar på sin naturtillgång, skogen.
Carl

..........................

Carlgren säger själv att det är sant att bioenergi på fel plats är förkastligt. Han och de övriga politikerna (inklusive Wetterstrand!) tycks ha missat att i villakvarteren är bioenergin definitivt på fel plats! https://svt.se/2.22620/1.1691816/svenska_utslapp_av _vaxthusgas_okar https://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.263159/forska re-bioenergi-okar-vaxthusgasutslappen https://svt.se/2.108068/1.1741971/bioenergi_okar_va xthusgasutslapp

"Förtvivlad"

.....................

Biobränsleodling lika stor fara som fossilbränsle
Biobränsleodling är minst lika farlig som fossilbränsleanvändningen. Jordens fertila ytor är mycket begränsade och de mest produktiva används redan för matproduktion. Att utöka odlingsytor ännu mer hotar biodiversiteten och hela biosfärens stabilitet.
Det finns gott om alternativ: Kärnenergi, stor- och småskalig solvärme och -el, vindenergi, vågenergi.
Att teknisk utnyttja solenergin direkt ger mycket högre avkastning per yta än omvägen via växter. Och man behöver varken vatten eller gödsel. Solenergianläggningar bör begränsas till bygnadder och ökenområden.Biobränsleodlingssatsningen utgör det enskild största hotet både mot miljön och ekonomin i Sverige.

.......................

Insändare

Nu kommer storskalig förbränning av biobränslen för såväl uppvärmning som produktion av el. Biobränslen kommer från samma källa som tobak, det vill säga växtriket, och de ger samma aromatiska rökgaser, Används ved, som innehåller vedämnet lignin, blir halten av aromatiska och polyaromatiska carcinogener ännu högre.

Sambandet tobak - cancer är i dag väl känt, men sambandet biobränslen-cancer diskuteras inte alls. Ändå släpps tonvis av carcinogener ut över landet från förbränning av ved och flis. En enkel skattning av riskerna ger astronomiska mängder av cancerfamkallande molekyler. Eftersom det principiellt räcker med en enda molekyl för att transformera en cell till cancercell, kan vi förvänta oss att cancerfallen ökar med ökad användning av biobränslen.

Basfakta av det här slaget redovisas aldrig av de socialdemokrater och centerpartister som för den energipolitiska debatten.

Även om modern storskalig teknik kan minska utsläppen av aromatiska giftgaser, kvarstår ändå utsläpp från småhus. Till detta kommer stora mängder formaldehyd. Vid slutförbränning av biobränslen erhålls inte bara koldioxid och koloxid utan också formaldehyd.
Formaldehyd är inte bara ett carcinogen utan också ett allergen. Det är inte uteslutet att den kraftiga ökningen av astma i södra Sverige, cirka 5-10% av befolkningen, kan tillskrivas ökade utsläpp av formaldehyd i såväl inomhus- som utomhusluft.

Själv fick jag formaldehydastma under vedeldningens storhetstid på 40-talet, som sedan tillfälligt försvann när man gick över till oljeeldning, för att återkomma när formaldehyd kom ut i luften från husets spånplattor och grannars vedeldning.

Det är inte förvånande att astmafrekvensen är låg i de länder som tillhörde det gamla östblocket, eftersom de bor i gamla hus utan moderna kemikalier och eldar med olja och kol.

I Sverige däremot får man statsbidrag för att öka nedsmutsningen av andningsluften, och här har astmatikerna all anledning att känna oro.

....................................

Hej!

Jag råkade hitta er hemsida på webben. Tack för infon där. På något sätt är detta mail ett rop på hjälp. Skall försöka förklara mig...

Där jag bor så har luften blivit mycket sämre under senare år, kanske började för ca 5-8 år sedan. Detta gäller även luften inne i mitt hem, bor i villa. På höst/vinter/vår så eldas det mycket i braskaminer. Äcklig rök som förutom luktar innehåller partiklar. Viss lukt anpassar sig ju kroppen till och man känner den inte efter en stund när man vant sig vid den. Partiklar däremot verkar man inte vänja sig vid. Dom lägger sig också i huset så om man dagen efter röken går i ett rum och kanske rör på en filt så börjar det lukta igen och bli dålig luft. Det hjälper inte att andas genom munnen. Det verkar som om kroppen har en automatisk reflex att inte andas genom munnen om luften är skitig (högt partikelinnehåll). Det har hänt flera gånger att jag inte har kunnat titta på TV, för det har varit så mycket rök i det rummet.

Det verkar inte vara unikt i mitt område utan det verkar vara ett generellt problem i Sverige att det börjas eldas i braskaminer. Därför anser jag att det måste, i samhället, tas fram förordningar som vänder denna trend. Vi människor måste kunna bo i våra bostadsområden. En bekant som bor i en annan stad sa att i hans bostadsområde hade det börjas eldas som galningar sedan många installerade fjärrvärme eller värmepump. Detta verkar stämma även i mitt område, det är bl.a. hus där dom installerat bergvärme eller fjärrvärme som eldar.

Ofta ser man svart/brun rök, ibland mycket, ibland lite (knappt synligt). Stinker förfärligt och man får knappt luft. Det förekommer naturligtvis även mer normal vedeldningslukt/rök, den är inte trevlig den heller.

Jag har även uppmärksammat rök som inte syns men som påverkar mig mycket. Det är först på senare år som jag sammankopplat denna rök med eldning. Jag känner att det luktar, men det luktar väldigt lite. Tror dom flesta inte känner denna lukt. Min kropp reagerar, går ner i någon typ av nödandning. När jag andas in så verkar lungorna upptäcka något i luften och trycker ut luften. Det blir så att säga bara korta in andningar.

Miljönämnden har det svårt. Det finns inga tydliga och klara regler/lagar. Detta gör det speciellt svårt för en drabbad. Det krävs mycket för att få rätt i en process. Detta orkar man inte som drabbad och kanske tvingas flytta från sitt hem där man bott många år (har hänt). Ibland kan grannarna vara snälla/omtänksamma och förstå det hela och sluta elda (har bl.a. hänt mig), men det kan också vara så att dom inte bryr sig ett dugg. Jag har upptäckt att många människor inte bryr sig om andra, dom lever sitt liv och ignorerar andra. Att det finns människor som struntar i att dom misshandlar andra är för mig mycket skrämmande. Nu är inte alla människor sådana, som tur är. Vad gäller eldning, rök och vad det innebär för att andra som bor i området så tror jag det i många fall handlar om information och kunskap. Det är många som inte vet att det bildas rök. Dom vet inte om vad dom ställer till med. Något som jag lärt mig under dessa år är att det är mycket svårt att elda i braskamin. Jag skulle nog vilja säga omöjligt (baserat på den info och kunskap jag har just nu). Det blir ju inte bättre att bruksanvisningarna är felaktiga (vad jag hört) eller att det är artiklar i tidningar om hur man installerar som är felaktiga.

Jag vill kunna göra det jag vill inne i mitt hem/hus. Titta på TV när jag vill. Kunna ha innedörrar öppna. Kunna ha ventilation i rummen. Kunna bjuda hem kompisar och bekanta. Kunna leva ett normalt liv. Kunna ha krafter och kunna jobba (jag mår så dåligt vissa period på året så jag kan inte sköta mitt jobb).

I bland efter en kvällspromenad så andas jag ut rök från mina egna lungor i över 15 minuter. Mycket äckligt!
I bland när jag går kvällspromenad så orkar jag knappt ta mig hem, p.g.a. luftföroreningar.
Det har hänt flera gånger att jag inte har kunnat skotta garage infarten, för det går inte att vara ute.

Miljönämnden har uppmärksammat problemet och tänker ta fram en förordning (eller vad det nu heter). Tyvärr tycker jag att den inte kommer att bli bra, den borde vara striktare. För att politikerna i miljönämnden skall kunna godkänna den så, tycker jag, har den blivit nästan tvärt om. Den säger i princip att det är ok att elda och misshandla andra människor. Till den milda grad att dom inte kan leva normala liv och inte kan jobba. Jag ser en stor risk i att dom som eldar kommer att använda detta 'papper' till att referera till att det visst är tillåtet att elda. Tyvärr styrs ju politikerna av pengar och makt (och även massmedia på något konstigt sätt). Det borde finnas en instans i vårat samhälle som har människan/miljön i fokus och inte styrs av politiker som måste vinna röster/pengar. Det handlar om människors liv gentemot en nöjesaktivitet.

Mvh
K

............................

Hej!

Det borde inte vara ett så stort problem om man införde krav på katalysatorrening för alla som vedeldar inom tätbebyggda områden. Man har denna lag i Californien.

Jag har sökt tillverkare av dessa renare men det verkar inte finnas någon marknad för det här i Sverige. Med katalysator förbränner man mer än 95 % av de giftiga utsläppen och om man ser på vedeldningen som energikälla men en renare är det inte så dumt.

Det är bara ren slapphet som gör att man inte tar tag i detta problem som skulle vara så enkelt att åtgärda utan att folk skulle behöva sluta med eldning.

Jag bor i en villa med till och frånluftsventilation.
I detta system har jag tvingats installera ett elektrostatfilter med dubbla kolfilter för att kunna andas när grannen eldar. Det verkar fungera bra med detta filter, men den tar inte bort all lukt. Den renar dock luften från det mesta av de skadliga partiklarna. Jag har även sett att det finns en slags ozongenerator som man kan montera i ventilations- anläggningen.

Jag tror mer på att lösa problemen genom att rena röken snarare än att förbjuda eldning rakt av. Det ger trots allt ett bra tillskott med energi till hushållen.

Anders

...................

Jag har precis pratat med min kommun och blivit upprörd över hur tandlöst regelverket fungerar för oss som har ont av grannars braskamineldande. Själv bor jag i ett tätbebyggt grupphusområde med endast några meter till närmsta granne, röken från grannens skorsten blåser rakt in i kök och barnens sovrum där mitt ena barn dessutom är astmatisk. Vid koll hos sotare har grannen inte sotat sin kamin på fyra år och borde bara av den anledningen vara belagd med eldningsförbud. Takstegen upp till skorstenen hänger lös varför det inte heller är möjligt att sota. Man kan då tycka det vore glasklart att utfärda ett eldningsförbud, men så fungerar det tydligen inte ute i verkliga livet! Det bästa miljö och hälsoskyddet i min kommun kunde erbjuda mig var att komma överens med min granne om en lämplig tidpunkt för att provelda och därmed avgöra om det är en sanitär olägenhet eller ej! Inte ens på frågan om man kanske kan hjälpa till att begränsa eldningen, eftersom grannarna använder sin braskamin kontinuerligt för uppvärmning, ansåg man sig kunna hjälpa till utan proveldning. Jag är alltså beroende av att en handläggare från miljö och hälsoskydd är utrustad med ett välfungerande luktsinne, annars verkar det vara kört! Får det verkligen gå till så här eller har jag hamnat i händerna på en okunnig handläggare? Finns det någon som kan ge mig något matnyttigt tips eller annan information som kan hjälpa mig är jag innerligt tacksam.

Bästa hälsningar
Lizabet

.......................

Hej!

Du ska undvika att andas in röken. Vid sidan av antioxidanterna finns även hälsofarliga ämnen, som t ex bensen, i röken. Antioxidanterna motverkar till viss del effekten av dessa.

Vill du öka ditt intag av antioxidanter ska du istället äta mer frukt och grönsaker, nötter, fisk, grovt bröd och grönt te. Antioxidanter motverkar bl a uppkomsten av cancer och hjärt-kärlsjukdomar. När man är förkyld kan man behöva öka sitt intag av antioxidanter.

Vänliga hälsningar
Jennica

= Forskaren som "forskade fram" antioxidanter i vedrök, vilken forskning beställdes av Energimyndigheten.

.....................

Hej

Jag har värmeväxlare i mitt hus 300 kubik/tim och har stora problem med vedrök då det har tillkommit flera vedeldare som inte har utrustning att elda på ett luktfritt sätt...

Har klagat i många år till kommunen om detta men det är mej det är fel på... Jag är den enda fastigheten på området som har värmeväxlare...samt att jag eldar med pellets och så gjort i tiotals år..(men inget händer) Jag har pratat med Björn Gillberg om detta och han säger att det har blivit större problem ju dyrare el/olja blir...(det får aldrig bli gratis att förorena luften!)
...
Händer det inget på regeringsnivå?
Lyssnade på Sommestad idag i tv att alla barn skall kunna andas frisk luft vilket inte de barn som bor runt mej får göra...
Jag förstår inte att de inte är räddare om sina små...(men det är okunskap och snålhet)... Rökförbud/förbud tomgångskörning/men inte förbud att få in vedrök i sitt sovrum...

Häls. Lasse

..........................

Namn=J.anderb...

Är denna organisation ett skämt eller inte??? jag frågar bara! nätmotved?? skatt på ved?? Är inte det här som kallas "den svenska avundsjukan", typisk gråsossementalitet. man slutar aldrig förvånas. helt otroligt att Unt har utrymme för att publicera sån här skit. måste va nyhetstorka eller nåt. I vårt hus eldas det med ved och det är vi stolta över. Jag lovar på heder och samvete att vi kommer aldrig nånsin betala nån skatt på vår ved. Vi måste väl ha det väldigt bra i sverige då vissa orkar engagera sig i sådana här skitsaker. spring nu och sätt på elpatronen så göran blir glad.

.......................

Tidningen På Stubben med Christer Svensson, Skåne, aktiv i NätMotVed

Kräver stopp för vedeldning i tätort

Varför ett anti-vednätverk?

För att vi har tröttnat på att inte få någon hjälp från regering och kommuner. Vedeldning klassas som miljöfarlig verksamhet och ställer till med stora problem i tätorter. De som eldar skickar in problemen till grannarna i hus med mekanisk ventilation. Jag brukar uppmana vedeldare att stänga spjället när de gjort upp eld. Då får de uppleva samma sak.

Vi har ju eldat med ved i alla tider?

Det verkar oskyldigt, men orsakar stora hälsorisker för enskilda personer. Vi vill hela svenska folket väl och att luften ska bli så ren som möjligt. Röken innehåller ämnen som är totalförbjudna på arbetsplatser. På cigarettpaketen står "Rök dödar". Ingen tänker på att vedröken innehåller ännu farligare ämnen. Under ett år dör 5 000 personer i Sverige helt i onödan av luftföroreningar.

Gör inte kommunerna sitt tillsynsjobb?

Vi anser att man för stor hänsyn till vedeldare. Besluten fattas av vedeldande fritidspolitiker och miljöchefer. Att gå emot vedeldarna kräver ett starkt miljökontor.

Vad kräver ni?

Förbjud eldning av ved och pellets i tätbebyggt område! Börja beskatta biobränslen! Och stoppa fusket - en stor del av veden säljs utan kvitto.

Vad ska vi ha i stället?

Fjärrvärme, värmepumpar, jordvärme, sol- och vindenergi till exempel.

Får vi inte längre myselda och grilla korv i kaminen?

Njaa, om man visar hänsyn och inte eldar när det är regnigt eller disigt. Använd torr, finhuggen ved i en väl luftad eldstad.

Vilka är ni?

Cirka 2 000 medlemmar, helt vanliga, opolitiska människor. Vi ökar hela tiden.

Du vill vara anonym. Varför?

Vi och våra familjer är utsatta för hot, både från vedeldare och skogsägare. Många tjänar pengar på vedeldning och ingen vill mista möjligheten till gratis uppvärmning.

Vad vill du säga till skogsägare som handlar med ved?

Välj kunder, sälj till fjärrvärmeverken!

.........................

Hej

Läste om NätMotVed i Land:s Skogsland.

Jag tror att en viktig detalj i saken är att folk inte längre kan elda. Man kan t o m höra folk säga att de: laddar pannan full och sen drar till draget och sen har jag glöd när jag kommer hem från jobbet och kan bara lägga på ved igen.

Det blir ofullständig förbränning med massor av gaser ut i luften, det mesta av värmevärdet i veden utnyttjas inte i strypeldning, risk för tjärbildning i skorstenspipan och man ser under hela eldningen rök från skorstenen. Jag eldar med ved och rök ur skorstenen blir det bra just när jag tänder då tidningspappret och stickorna. Några minuters tändrök och sen syns ingen mer rök. Jag eldar med rätt hanterad ved; väl torkad och kluven. Vid riktig kyla o blåst behöver man större bitar, men även de klyvs fast kanske bara en gång. Jag eldar med frisk låga och bara när jag är hemma och kan reglera draget efter vindstyrkan ute. Eldar man som jag gör får man fullständig förbränning, får man ut hela värmevärdet ur veden och behöver inte elda så ofta.

Borta i byn ser jag några som alltid har rökpelare eller tjock bolmande rök ur sina skorstenar. En gång frågade jag sotaren hur deras pipor ser ut. Han bara ruskade på huvudet.

Lena

........................

Hejsan!!

Vad glad jag blev när jag såg att det fanns ett nätverk mot vedeldning. I mitt bostadsområde eldar många hushåll. En del kan elda bra så att det inte märks så mycket, med en del spyr ut en massa stinkande giftig rök. Vi kan inte ha våra ventiler i huset öppna, vi kan inte öppna fönstret för att vädra, vi kan inte vara ute på gården. Våra barn har astma och det luktar för mycket. Speciellt en dam som har flyttat in i området, hon eldar konstant dygnet runt. Röken är tjock och kommer bara just över skorstenen och faller sen ner mot marken, det är ett moln runt huset jämt. Jag har varit till henne och sagt till henne flera gånger men hon blir bara arg!! Hon har ingen förståelse, och tar ingen hänsyn.

Jag har klagat via kommunen direkt till henne men inget hjälper!! Vad ska jag göra??

Jag vill absolut gå med i Nätverk Mot Vedeldning!

Mvh Linda

.............................

Vill gärna stödja er har svårt att andas i det område jag bor och får vintertid flytta till säkrare område.

mvh Susanne

.......................

Låt dig inte luras av värmeinstallationsbidrag

Mona Sahlins valfläsk är bidrag till villaägare för nya värmeanläggningar. Hon lurar dig med bidrag till normalt icke behövande för installation av jordvärme, bergvärme och pelletsvärme i någon slags föreställning om ett hållbart samhälle. Värre slöseri med skattepengar är svårt att hitta och i de flesta fall grundlurar man folk. För alla värmepumpsalternativ är genomsnittstemperaturen på det energiavgivande mediet under året och installationskostnaden helt avgörande. I ljuset av detta är Mona Sahlins koncept uppåt väggarna.

Funderar du på värmepumpsalternativ? Börja med att studera Anders Ångström, Sveriges klimat. Du finner att jordvärme är inget alternativ jämfört med luftvärme i princip i hela landet Luftvärmepumpen arbetar med en energiverkningsgrad på 1,7 vid ca -15oC. I området 0 oC är verkningsgraden strax över 2 och sommartid kan vi räkna med 3,5 eller högre. Sett över året är medeltemperaturen på utomhusluften förhållandevis långt högre än flertalet andra villatillgängliga medier. I större delen av landet kan man inte privatekonomiskt konkurrera med luftvärmepumpar.

Vidare bör du som har vattenburen värme först klara ut om du har ett värmepumpshus, d.v.s. att du vintertid inte behöver högre framledningstemperatur än ca 40 oC. Krävs hög framledningstemperatur måste du endera åtgärda ledningssystemet med t.ex. större värmeavgivande ytor eller välja annan teknik.

I ett privatekonomiskt ljus gäller följande. För att ersätta direktverkande el utgör installationskostnaden för luft-luft-värmepump för en normalvilla med öppen planlösning ca 25 tusen kronor. Dubblerar du kostnaden täcker du ganska väl en något större villa med mer än två plan. Om du har en befintlig olje-, ved- eller elpanna är den normala installationskostnaden ca 50 000 kr för att docka en luft-vatten-värmepump till pannan som blir ackumulatortank relativt värmepumpen och står kvar som tillfällighetsalternativ. Du klarar värme- och varmvattenbehovet i flertalet normalvillor och behåller en fungerande ventilation.

Försöker du dig på jord- eller bergvärme, så åker installationskostnaden normalt upp i till 120 000 - 150 000 kr. För jordvärme är medietemperaturen under året sämre än för uteluft. För bergvärme är medietemperaturen likvärdig eller så pass lite bättre än uteluft att du aldrig kan räkna hem den högre installationskostnaden. Dess utom saknar det absoluta flertalet installatörer data om geologi för att kunna projektera din jord- eller bergvärmeanläggning.

Miljöfolket och Mona Sahlin pratar om hållbart samhälle. Bidragsalternativen är alla kontraproduktiva. Staten betalar bidrag för frysvätskor som kommer att förorena jord och grundvatten och staten betalar bidrag för att långsiktigt förstöra grundvattnet i landet genom att perforera grundvattentäkternas skyddslager med hundratusentals helt onödiga och oekonomiska värmepumpsbrunnar, hundratals meter djupa.

Pelletsbränning är olämplig i tätortsbebyggelse, därför att den handlar om småskalig, lågintensiv förbränning som långsiktigt skadar miljön med andra utsläpp än koldioxid. Partikeldebatten är högaktuell.

...........................

Hej!

...Även vi besväras av detta miljögissel och vi ställer oss fullt bakom er organisation i hopp om en snar ändring av dessa miljöfarliga förhållanden.

Som kan tydas ur bifogad fil hämtad från Miljöförvaltningens sida finns annars redan förbud mot hälsofarlig och miljöpåverkande förbränning: "Enligt lokala miljöföreskrifter för vår kommun är småskalig (borde naturligtvis även omfatta storskalig) eldning av fastbränsle föruppvärmning och varmvattenproduktion endast tillåten i panna som är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank". Sådana anläggningar är dock ytterst sällsynta och då tillgång av tillåten bränsle som torr lövved är begränsad och dyr, används i många fall förbjudna bränslen som "avfall, målad eller tryckimpregnerat trä, spånplattor eller dylikt".

Den största andelen fastbränsleeldning för uppvärmning utgörs dock av öppna spisar, braskaminer och liknande som enl miljöföreskrifterna "endast skall änvändes för s.k. trivseleldning max 1-2ggr/vecka och några timmar vid varje tillfälle". Miljönämden kan också "meddela eldningsförbud för antingen enskild installation eller alla kaminer/pannor inom ett område som bedöms vara olämplig för vedeldning om olägenhet för människors hälsa uppstår på grund av störningar från rök".

Troligen har dock miljömyndigheterna svårt för att se till att dessa stadgar eller eventuella totala eldningsförbud efterlevs. Så här krävs upplysning och åter upplysning om miljöfarorna till fastbränsleeldarna samt de som går i köptankar för detta uppvärmningsalternativ och framförallt till politikerna som måste ändra den förda energipolitiken. Vi själva börjar med att lägga ut kopior på ert inlägg samt miljöföreskrifterna i grannarnas brevlådor i hopp om att man själv inser riskerna och därmed självmant begränsar sitt eldande.

Med vänliga hälsningar
B och M

......................

Hej!

Jag undrar om pelletsrökgaser är lika farliga som vedgaser?

Vi bor i ett villaområde byggt på 30-talet och är nästan omringade av pellets och vedeldare. Vi har besvär av hosta, rossliga halsar och värst av allt: illamående. Det har ju varit en kall vinter och installationerna av pelletskaminer har exploderat i området sista året.

Peter

.......................

Hej!

Mina grannar i X-stad vedeldar för uppvärmning p g a snålhet. De bor i ett stort nybyggt hus och har gott om pengar.

Jag har lämnat vedeldningspolicyn till dem men de struntar i denna. De eldar varje dag morgon till kväll. Vi har vattenburen elpanna och all värme går ut genom ventilationen. Luft tas in utifrån och värms upp för att sedan gå runt i huset. Det luktar brandrök inomhus hela tiden och sätter sig i kläder och annat tyg.

Även i djurens pälsar.

Andra grannar eldar också men måttligt.

Jessica

.......................

Hej!

Mina vänner, som kämpar mot ved- och pelletsrök i området har fått besked från Miljödomstolen att DE skall bevisa att ved och pellets rök skulle vara hälsovådligt.

Min tolkning skulle således vara att man vältrar över bevisbördan på en enskild person, vilket torde vara en svår sak att hantera.

Det verkar vara så också att detta har kommit i ett känsligt läge att någon känner sig hotad om man fattar ett beslut som ger oss drabbade rätt till ren luft.

Miljönämnden har ju gett eldningsförbud för vedeldning tidigare till gällande fastighet p.g.a. icke miljögodkänd panna troligen också för frånvaro av en ackumulatortank.

Trots detta så tillåts samma person elda ånyo i samma panna med byte till pellets. En panna behöver ju tåla en hög verkningsgrad för att motverka rökgaserna.

Det är ju helt fel att intilliggande fastighet som familjen bebor får in denna rök i sin ventilation, som för övrigt drivs via ett fläktsystem.

Det gör oss frustrerade att man inte beaktar denna omständighet till att vara hälsovådligt om nu detta föredragits i domstolen?

Det är väl bekant för de flesta att man skall försöka motverka få ner luftföroreningarna i samhället att vi har ett ansvar som individ att skydda vår hälsa - framför allt barnen.

Med hjärtliga hälsningar,
Carl

.........................

Hej! En granne har tydligen börjat elda med ved sedan några veckor tillbaka, för nu är det värsta smogen vid 21.30-tiden varje kväll och det går rakt in i min bostad! Det sticker i halsen och man börja hosta. I fredags fick vi sova i vardagsrummet för man höll på att hosta ihjäl sig i sovrummet! Vet ni någonstans där man kan låna en mätare som mäter de olika farliga ämnena i luften? (Har inte räddningstjänsten sådana när de går in efter en eldsvåda?) Det vore lättare när man kan bevisa fakta svart på vitt. Eller vet ni om det finns någonstans att köpa (fast helst inte så dyrt)? Det räcker nämligen inte med att bara klaga hos kommunen i det här fallet, vi behöver kunna presentera fakta svart på vitt. Jag skulle bli oerhört tacksam för ett svar!

Mvh
Erik

........................

Hej!

Jag hittade din/er hem sida då jag sökte efter information om ved eldning och astma.

Det är så att jag bor i Norrland, jag flyttade hit p g a den rena luften så att min mycket svåra astma skulle kunna bli lite bättre. Men det jag inte tänkte på då och ingen nämnde är all vedeldning som sker vintern i genom samt sommaren om vädret är dåligt.

Jag är nu mycket sämre i min hälsa en när jag flyttade hit, isolerad blir man när luften inte går att andas och alla har pälsdjur. En konstant hosta, tröghet att andas, många olika mediciner som sliter på kroppen och inget slut på det hela.

Min fråga är nu: var i Sverige är det minst ved eldning? och utsläpp av avgaser, vattenverk och reningsverk?

Jag har inte ekonomin att flytta runt hela Sverige för att pröva om astman fungerar en kortare period åt gången. Jag har prövat luften på tre opliak geografiska orter. Inget av det har fungerat, X-stad bara 2 veckor sedan fick jag snabbt åka där ifrån likaså med Y-stad, bara 3 veckor klarade jag mig där. Jag är uppvuxen i storstad, men luften gick nu inget vidare där heller. Där av flytten till Norrland. Skulle jag nu åka till storstan skulle jag hälsomässigt inte klara mig utan hög medicinering.
...

Jag hoppas att ni kan ge mig någon form av vägledning i vilken del av landet som kan fungera, med mindre ved eldning och mindre utsläpp. Stor stad eller liten by spelar ingen roll när det kommer till hälsan.

MVH Anne

.........................

Hej
Har problem i vårt bostadsområde i mellansverige med vedeldande granne. Braskamin typ trivseleldning. De eldar varje dag. Vi får in rökgaser genom vår mekaniska ventilation. Har stängt ventilerna i barnens rum. Har talat med grannen vid två tillfällen men de verkar helt oförstående. Har betalat 40 000 för sin kamin och vill ha det trevligt.... Undrar om det finns rättsfall som vi kan stödja oss mot liksom om det finns någon praxis eller policy i Uppsala kommun. Har förgäves sökt på nätet. Hittar bara en massa andra kommuner som verkar ta detta på allvar och begränsar myseldandet i braskaminer till 2 dagar per vecka max 2-4 timmar per gång. Skulle vilja hitta nåt liknande som angivits för vår kommun att luta oss mot vid fortsatt diskussion. Vi är inte osams än men när man läser på nätet så blir man rädd vart det lutar.
/ mvh Pelle

...........................

Hur ska man kunna ta er och era åsikter på allvar, när det inte ens finns någon kontaktperson eller något telefonnummer tillgängligt ens. Dessutom är den kontaktbara e-mailen en vanlig gratis adress som vilken som helst kan registrera på 2 minuter... Nej du, eller ni, jag tror inte problemet ligger i veden, tror snarare det svider som fan hos er att vi är ett gott gäng som kan värma våra hus för ett par tusenlappar om året istället, för läser man mellan raderna är det där ni hänger upp er. Varför inte sätta in en braskamin själv, o kunna halvera elräkningen, allt är ju valfritt... Vi får inte våra pengar gratis, vi får lägga ner mycket jobb för mödan.

.............................

MVH Kim Johansson,
som både vågar gå ut med sitt namn, och som eldar i en miljögodkänd keramisk vedpanna med stor ackumulatorvolym, och med alla grannars goda minne. Köper dessutom ved från kommunens skog, som har genererat arbetstillfällen till långtidsarbetslösa och missbrukare som får hjälp att återgå till ett normalt liv igen, under ledning av kommunen, så nog har jag dragit mitt strå till stacken. Svar önskas

........................

Tacksam för råd i denna fråga:

Jag bor i villa i centrala Z-stad

En granne har sökt (och beviljats) bygglov för tillbyggnad till bostadshus innehållande ny eldstad och tillhörande skorsten. Eldstadens beskaffenhet har inte specificerats men torde vara öppen spis eller braskamin.

Jag har för avsikt att överklaga bygglovet men något policydokument eller föreskrifter om vedeldning finns ej i kommunen. I enstaka fall har Miljö- och hälsoskyddsnämnden agerat och utfärdat restriktioner. Man har på gång ett samarbetsavtal mellan Byggnadsnämnd och Miljö- och hälsoskyddsnämnd vad gäller rådgivning i frågorna men inga fasta regler hur nyetablering av eldning ska hanteras. Jag kan naturligtvis hänvisa till Miljöbalkens allmänna lagrum men går det att ge några synpunkter på hur argumentationen bör föras vore jag tacksam.

B D

.........................

Hej jag vill gärna stödja er i kampen mot ren inomhusluft.
En liten fråga kan man begära att kommunen mäter kvaliteten på inomhusluften i mitt hus (en 80-tals villa med vattenburen el-värme och LUFTVÄRMEVÄXLARE eller RÖKGASVÄRMEVÄXLARE kanske man kan säga eftersom grannarnas rök går direkt in i min ventilation)
Mvh A L

........................

Hej

jag undrar om ni kan tillhandahålla informationsblad om vedeldningens risker i så fall tar jag tacksamt emot så många jag kan helst 10 st eller fler (bor i ett område med 60 st hus, bl a parhus där nu många håller på att sätta in spisar, inte bra då husen har mek lufttillförsel ...) och jag skulle vilja påverka situationen för att slippa flytta från området...

mvh
Eva

..........................

Tack för utmärkt information ang. vedeldning. Vi bor i villa och får ha vår fläktventilation helt avstängd pga grannarnas vedeldning. Törs inte tänka på radon värdet som kanske uppstår! Vi undrar var gränsen går för tätbebyggt område. Vårt område har tomter som är 3 - 5 000 kvm. D e som stör mest bor inte heller allra närmast. Verkar bara vara vi som törs ta upp frågan - de andra verkar obesvärade. Området har blandad bebyggelse med gamla självdragshus samt nyare med fläktventilation.

Vårt hus ligger högre än de andra och röken stiger upp till oss.

Eldningen i området är dagligen väldigt "rökig" Vad kan vi göra?

MVH Lena C

.............................

Hej!

Jag vill bli medlem i ert nätverk. Har lidit en tid av grannes pelletspanna och börjar nu själv läsa mer i ämnet. Miljökontoret i min stad var vänliga men ganska okunniga i ämnet. För att de ska ta itu med saken måste man göra en formell skriftlig anmälan mot sin granne. Så efter att ha pratat med våra grannar ( som dessutom själv röker) får vi se hur långt vi kommer med en diskussion.

De har en pelletskamin som heter Pitekaminen och är P-märkt.

Men det hjälper inte mig som är kraftigt granallergisk och reagerar på all rök även i mindre mängder.

Har ni några tips om info om pelletskaminer och hur de ska skötas? I många skrifter framställs de som ofarliga, men även de släpper ut rök och retar känsliga luftvägar.

Jättebra att ni finns. Jag är gärna med och agerar.

MVH

Carina

...........................

Det är stora problem i flera bostadsområden i X-stad.

Kommunen "funderar bara" sedan flera år

Vårt område har genom mig, som är rökallergiker och som har en fru som är sängliggande med lungcancer försökt få till en begränsning eller helst förbud mot eldning i braskaminer. Jag blir helt utslagen av röken och måste stänga av mekaniska ventilationen med fukt och dålig lukt i t ex badrum. Vi har också varit tvungna att montera rökreningsanläggning på vår tilluft för att inte få fukt i huset och dålig inneluft

Trots att vi har stora störningar uppmanar kommunen, efter inlagor och påtryckningar att, den som orsakar störningen skall observera att han har att se till att inte elda när vindar, blåst för ner röken mot marken mot omkringliggande bebyggelse - inget annat trots att det är hus åt alla håll.

Kommunen upplyser också såväl den klagande som den orsakande att dom inte ser någon anledning att överväga generellt eldningsförbud trots beskriven mycket flitig eldning - flera gånger varje dag, felaktig eldning med sur skräpved i ett område med platta tak i ett område utsatt för förhärskande västlig vind som gör att röken alltid går längs marken upp till vårt högre belägna område.

Dom ser heller ingen anledning att upplysa om reglerna för trivseleldning eller att braskamineldning inte får ersätta huvuduppvärmningskälla, som är el i den störandes område, trots att den störande anger att han på detta sätt minskar sin elkostnad. Andra i det området med braskamin berättar vitt och brett om hur många kilowatt dom sparar.

Området har framdragna fjärrvärmeledningar. I vårt område ersatte vi tidigare gemensam oljeeldad panncentral med anslutning till fjärrvärme- den/de störandes förening ersatte med elpanna i var o ens hus. Med dagens och framtidens olje- och elkostnad sätter flera in eller tänker sätta in braskaminer.

Hur får man stopp på vansinnet?

Johan

....................

Jag anser att vedeldning inom tättbebyggt område är en sanitär olägenhet som inte får nedtystas. Om man trots allt skall vedelda eller elda med pellets skall partikelfilter installeras!

Hälsningar från Lennart i Skåne

.................